Sarong Banggi (2017)

Sarong Banggi (2017)

Globalization in Cylinders

Globalization in Cylinders

Sounding Modernities

Sounding Modernities

Cegos in Amsterdam (2014)

Cegos in Amsterdam (2014)

The Memory Booth (2011)

The Memory Booth (2011)

{The Alunsina Network} (2008)

{The Alunsina Network} (2008)

Oda a la Esperanza (2008)

Oda a la Esperanza (2008)

[The Orpheus Schemata] (2008)

[The Orpheus Schemata] (2008)

L’enfant et les Sortileges (2006)

L’enfant et les Sortileges (2006)

Crossing Boundaries (2006)

Crossing Boundaries (2006)

Sa Kaharian ng Araw (1997-2003)

Sa Kaharian ng Araw (1997-2003)

Panaginip sa Isang Gabi ng Gitnang Tag-araw (2001)

Panaginip sa Isang Gabi ng Gitnang Tag-araw (2001)