MUSIC/SOUND

Theater Ballhaus Naunynstraße

Theater Ballhaus Naunynstraße

[NWO Veni Project] Sonic Entanglements (2017-2022)

[NWO Veni Project] Sonic Entanglements (2017-2022)

Sonic Entanglements the Podcast

Sonic Entanglements the Podcast

Sari-sari Project (2016-present)

Sari-sari Project (2016-present)

The Memory Booth (2011)

The Memory Booth (2011)

{The Alunsina Network} (2008)

{The Alunsina Network} (2008)

[The Orpheus Schemata] (2008)

[The Orpheus Schemata] (2008)

Crossing Boundaries (2006)

Crossing Boundaries (2006)

Sa Kaharian ng Araw (1997-2003)

Sa Kaharian ng Araw (1997-2003)