THEATRE/PERFORMANCE

Sari-sari Project (2016-present)

Sari-sari Project (2016-present)

Cegos in Amsterdam (2014)

Cegos in Amsterdam (2014)

{The Alunsina Network} (2008)

{The Alunsina Network} (2008)

Oda a la Esperanza (2008)

Oda a la Esperanza (2008)

[The Orpheus Schemata] (2008)

[The Orpheus Schemata] (2008)

L’enfant et les Sortileges (2006)

L’enfant et les Sortileges (2006)

The Old Maid and the Thief (2006)

The Old Maid and the Thief (2006)

Crossing Boundaries (2006)

Crossing Boundaries (2006)

Sa Kaharian ng Araw (1997-2003)

Sa Kaharian ng Araw (1997-2003)

Panaginip sa Isang Gabi ng Gitnang Tag-araw (2001)

Panaginip sa Isang Gabi ng Gitnang Tag-araw (2001)